กิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน
จดหมายออก
 
  การอบรม การทำสื่อการสอน POP UP
 
08/09/2011
     
     

              โรงเรียนโสมาภาพัฒนา จัดการอบรมการทำสื่อการสอน POP UP ให้กับคณะครูระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อการสอน และเพิ่มทักษะความ สามารถ และความชำนาญในการผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย โดยมี คุณครูวาสนา พุ่มชะโก เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไผ่ทอง