รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
จดหมายออก 2 ฉบับ
แจ้งการสั่งจองหนังสือ,-การติวเข้มนักเรียนเตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557
จดหมายออก 2 ฉบับ