รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ประกาศผลคะแนน ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 / 2556
-แจ้งข้อมูลการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
-แจ้งข้อมูลการมอบตัวขึ้นชั้นเรียนใหม่ payment ปี 2557