รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
จดหมายนัดหมายรับนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2557
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ Pre-ประถม / Pre-Gifted ปีการศึกษา 2557