รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ประกาศผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ระดับชั้น ป.1-ม.3
จดหมายออก 4 ฉบับ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557