รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
จดหมายเรียน Extra+จดหมายออกเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
รายชื่อและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน สสวท.57