รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ตารางสอนนักเรียน 1-2558
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557