กิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน
จดหมายออก
 
  โครงการ"9 ในดวงใจ"
 
13/09/2009
    

    

    
 
    โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์  รามคำแหง  คณะผู้บริหาร นำโดย อ.พรศรี  พัวพิมลศิริ ผู้อำนวยการ  คณะนักเรียน และ
ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการพร้อมใจกัน ร้องเพลง
สดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี  ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 09.09 น. ณ ลานเทศน์ลานธรรม
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์