รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง...
 
 
News-
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2557
ประกาศคะแนนสะสมกลางภาค 2-57
ประชาสัมพันธ์การสอบ Pre-ประถมศึกษา (บัณฑิตแนะแนว) 2557