รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง...
 
 
News-
ตางรางกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม
ประกาศ ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ปี 2558 ป.1-6